Elektronikkylning

Applikationerna krymper och effekten stegrar vilket ökar behovet av en effektiv kylning.

01
Elektronikkylning

Komponenter för elektronikkylning

Affärsområdet elektronikkylning har genom många års närvaro på marknaden byggt upp en bas av kvalitativa tillverkare. Tack vare detta kan vi erbjuda komponenter i världsklass inom området elektronikkylning.

Vår samlade erfarenhet och kompetens gör att vi har möjlighet att hjälpa våra kunder med deras utmaningar. Vi jobbar tillsammans med kunder i alla olika storlekar med vetskapen om att kravet på kvalitet alltid är lika stort, oavsett storlek på företaget. Vår ambition är att alltid erbjuda högsta kvalitet. Därför nyttjar vi även våra tillverkares erfarenhet i de fall det behövs. Ett exempel på det är vid termiska simuleringar. Utöver detta erbjuder vi bland annat personliga möten, prover, delmontage och lagerhållning för att säkra varje projekts mest optimala kyl- och helhetslösning.