Om oss

Promoco Scandinavia AB är er samarbetspartner och leverantör av elektromekaniska komponenter och produkter. Som vår partner får ni hjälp av våra experter i framtagandet av passande produkter eller kom­po­nenter för just er produkt. Vi hjälper givetvis till med allt från kravställning till serieleverans. Om ni är i behov av special­anpassade lösningar som inte går att finna i vår produktkatalog kan Promoco Scandinavia AB även erbjuda anpassade och förädlade produkter för just ert ändamål.

Promoco Scandinavia AB grundades som Airpax AB, då ett säljbolag åt Airpax Corp. av företagets nuvarande VD Sven-Erik Grassón 1989. 1994 skapades Promoco AB som ett agenturföretag och 2000 blev företaget Promoco Scandinavia AB med ny ägarkonstellation och nya agenturer.

2001 köpte Promoco Scandinavia AB Ritomex och 2007 etablerade sig Promoco Scandinavia AB i Finland. Ritomex AB fusionerades med Promoco Scandinavia AB 2009.

Promoco Scandinavia AB:s nuvarande ägarkonstellation utgörs av Sven-Erik Grassón och Patrik Lundblad.

Företaget har en omsättning av 60 miljoner SEK och har 13 anställda. Huvudkontoret och försäljningsavdelningen ligger i Täby, norr om Stockholm och lager och produktion ligger i Bjursås, Dalarna.